Dodaj informację do Biuletynu

Jeśli chciałbyś dodać informację do Biuletyn Intergrupy Małopolska wypełnij poniższy formulaż. Prosimy o podanie dokładnych danych adresowych Grupy lub Wydarzenia której dotyczy informacja.

HTML Code Generator